Help en handleiding

In TestVision Online zelf is een uitgebreide Help genomen. Op dit deel van de website vindt u de aanvullende informatie, zoals een implementatiehandleiding en extra skins.

Bent u een nieuwe gebruiker van TestVision Online? Dan kunt het best eerst de instructiefilmpjes op deze website bekijken! In het eerste hoofdstuk van de implementatiehandleiding vindt u vervolgens informatie over hoe u het best aan de slag kunt gaan. Heeft u uitleg en tips nodig om de verschillende vraagvormen optimaal te benutten? Kijk dan in de gebruikersinstructie over de vraagvormen. Bij deze instructie is een toets beschikbaar met alle voorbeeldvragen.

In de gebruikersinstructie Learning Analytics vindt u meer informatie over het maken van rapportages.

Er is een aparte implementatiehandleiding beschikbaar voor de applicatiebeheerder.